Zverejňovanie dokumentov

Verejné obstarávanie

Predmet zákazky Druh zákazky Termín predloženia ponuky
Tabuľka k I.Q. DO 1000 € ROK 22024
Tabuľka k I.Q. nad 1000 € ROK 22024
Informácia o výsledku rekon. saunovej časti KP v ZH
Zápisnica s otvárania ponúk rekon. saunovej časti KP v ZH
Zmluva o dielo na realizáciu stavby-Rekonštrukcia saunovej časti Krytej plavárne v ZH podlimitné zákazky 14.02.2024
Tabuľky o VO za IV.Q.2023 prieskum trhu
III.Q. 1časť Objednávky za rok 2023 prieskum trhu
III.Q. 2.časť Objednávky za rok 2023 prieskum trhu
III.Q. 3.časť Objednávky za rok 2023 prieskum trhu
IV.Q. 1.časť Objednávky za rok 2023 prieskum trhu
IV.Q. 2.časť Objednávky za rok 2023 prieskum trhu
Dodatok č.1 k SL na rok 2023 podlimitné zákazky
III.Q. 2023 Tabuľky k EKS JOSEPHINE A Nízke Hodnoty nad 1000,00 € a do 1000,00 €
Objednávky do 1000,00 € za III. Q. 2023 prieskum trhu
Objednávky nad 1000,00 € za III. Q. 2023 prieskum trhu
Objednávky EKS za III. Q. 2023 podlimitné zákazky
Objednávky JOSEPHINE za III. Q. 2023 podlimitné zákazky
ZMLUVA o duálnom vzdelávaní 09 2023 2024
Zmluva učebná zo žiačkou P. Snopkovou
Kúpna zmluva na vybavenie pre kúpeľne na KP v ZH Z20238292 podlimitné zákazky 10.08.2023
Kúpna zmluva na vybavenie pre kúpeľne-zrkadlá na KP v ZH Z20238293 podlimitné zákazky 10.08.2023
Kúpna zmluva na Mobilný nábytok Z20238173 podlimitné zákazky 07.08.2023
Rámcová zmluva na ELEKTOMATERIÁL pre TS v ZH zákazky s nízkou hodnotou 02.08.2023
Dodatokč.1 K ZoD na Stropné podhľady na KP v ZH nadlimitné zákazky
Kúpna zmluva na svietidlá na KP v ZH podlimitné zákazky
Dodatok č. 1 ku KZ na nákup svietidiel na KP v ZH podlimitné zákazky
Plán VO na rok 2023 pre prevádzky úsekov TS
Objednávka 01 2023 Nabrúsenie noža do rolby na ZŠ prieskum trhu
Objednávka 02 2023 SL v DOXX na mesiac 02 2023 prieskum trhu
Objednávka 03 2023 Dodávka a montáž plastových okien na TS prieskum trhu
IV.Q. 2022 Súhrn zákaziek s NH zákazky s nízkou hodnotou
Predbežný plán na rok 2023 k VO
IV.Q.2022 Súhrnné správy z EKS prieskum trhu
IV.Q 2022 Súhrnná správa nad 1000,00 € k VO prieskum trhu
IV.Q 2022 Súhrnná správa DO 1000,00 € k VO prieskum trhu
IV.Q.2022 Súhrnné správy z JOSEHINE nadlimitné zákazky
IV.Q.2022 Súhrnné správy z JOSEHINE OBJEDNÁVKY nadlimitné zákazky
IV. 2022 do 1000,00 € Súhrn. tabuľka prieskum trhu
IV. 2022 NAD 1000,00 € Súhrn. tabuľka prieskum trhu
IV. 2022 JOSEPHINE Súhrn. tabuľka nadlimitné zákazky
Zmluva o združenej dodávke elektriky, distr. elektriny a prev zod. za odchylku na rok 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu na rok 2023
K Zmluve na plyn na rok 2023 všeob.obchodné podmienky
Informácia o výsledku Dodanie obrubníkov, betónu, štrkopiesku a drviny na revit. mesta Žiar nad Hronom podlimitné zákazky
RD Dodanie obrubníkov, betónu, štrkopiesku a mlátovej drviny na revit. mesta Žiar nad Hronom podlimitné zákazky
Zápisnica s otvár, ponúk Nákup kvetín, krov a stromkov na revital. v ZH podlimitné zákazky 21.09.2022
Zápisnica z vyhod. ponúk Nákup kvetín, krov a stromkov na revit. v ZH podlimitné zákazky 21.09.2022
RZ na Nákup kvetín, krov a stromkov na revitalizácia v ZH podlimitné zákazky 21.09.2022
Rozhodnutie o zrušení zákazky na D+M mobiliáru do centrálnej mestskej zóny v ZH podlimitné zákazky
Zrušenie zákazky na Celozaskl. zábrad. a oceľové rohože na KP v ZH podlimitné zákazky
Rám. dohoda JOSEPHINE na výkon elektrikárskych prác na rok 2022-23 na KP v ZH podlimitné zákazky 10.08.2022
Súhrnná správa II.Q.2022 EKS
Súhrnná správa II.Q.2022 TS zver. na UVO
Dodatok k Zmluve pre AZ KLIMA podlimitné zákazky
RZ na Elekroinštalačný materiál na KP v ZH podlimitné zákazky 15.06.2022
ZoD na stropné podhľady na KP v ZH podlimitné zákazky
Rekap. strop. podhľady na KP v ZH rozpočet podlimitné zákazky
Strop. podhľady subdodávatelia na KP podlimitné zákazky
Strop. podhľady subdodávatelia č.2 na KP podlimitné zákazky
ZoD na Rekonštr. slaboprúd na KP v ZH podlimitné zákazky
Rekapit. stavby na Slaboprúd na KP v ZH podlimitné zákazky
Rozpočet na Slaboprúd na KP v ZH podlimitné zákazky
Rámcová zmluva na SL a rok 2022-23 na 12 mesicaov- EKS podlimitné zákazky 06.06.2022
Súhrnná správa z VO za I.Q.2022 zákazky s nízkou hodnotou
Rám. dohoda od DOXX na SL MESIACE 02 03 04 2022 A Objednávky podlimitné zákazky 14.02.2022
Faktúry za mesiac Apríl 2022 súhrn
Zákazka sa RUŠÍ na stropné podhľady zverejnená zo dňa 09.02.2022 pod.č. 12067WYP podlimitné zákazky
ZOZNAM Objednávok I.II.III.IV.Q.2021 N.H.§117 zákazky s nízkou hodnotou
Tabuľka k I.Q. 2022 VO -JOSEPHINE
Tabuľka k I.Q. 2022 VO -EKS
Tabuľka k I.Q. 2022 VO -N.H.DO 1 000,00 € prieskum trhu
Tabuľka k I.Q. 2022 VO -N.H.NAD 1 000,00 € zákazky s nízkou hodnotou
Objednávky nad 1000,00 € za I.Q.2022 prieskum trhu
Zriadenie komisie na otvr. pon. Rekon. stropných podhľadov na KP v ZH podlimitné zákazky 3.3.2022
Zápisnica s otvr. ponúk Rekon. stropných podhľadov na KP v ZH podlimitné zákazky 3.3.2022
ZoD dodávka a mont. nerez bazénov a technológie bazénov. podlimitné zákazky
V.V., krycie listy k ZoD D+M nerezové bazény a baz. technológia podlimitné zákazky
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Rekonštr. KP v ZH-D+M obklady a dlažby podlimitné zákazky
Zápisnica z otvárania ponúk D+M Nerezové bazény podlimitné zákazky
Zápisnica s otvár, ponúk D+M Stavebné časti KP podlimitné zákazky
Zápisnica s otvár, ponúk D+M obklady a dlažby KP podlimitné zákazky
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Rekonštr. KP v ZH-D+M Stavebnej časti podlimitné zákazky
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Rekonštr. KP v ZH-D+M Nerezové bazény podlimitné zákazky
Súhrnná sprava NH IV.Q. 2021 DO 1000,00 € prieskum trhu
Súhrnná sprava za IV.Q. 2021 ,00 € JOSEPHINE podlimitné zákazky
Súhrnná správa IV.Q.2021 EKS podlimitné zákazky
Objednávky k Nízkym hodnotám §117 za IV.Q. 2021 DO 1 000,00 € podlimitné zákazky
Objednávky k Nízkym hodnotám §117 za IV.Q. 2021 NAD 1 000,00 € podlimitné zákazky
Súhrnná sprava NH IV.Q. 2022 nad 1000,00 € podlimitné zákazky
Podpísaná ZoD na Interiérové obk.l a dlažby podlimitné zákazky
Potvr. Zoznam sub. dodávateľov Inter. obkl. a dlažby pre KP v ZH podlimitné zákazky
Servisná zmluva z FROST-service s.r.o. zákazky s nízkou hodnotou
Objednávky za III. Q. 2021 z N.H. do 1 000,00 € zákazky s nízkou hodnotou
Objednávky k Nízkym hodnotám §117 za III.Q. 2021 nad 1 000,00 € zákazky s nízkou hodnotou
Súhrnná správa II.Q.2021 N.H. podlimitné zákazky
Objednávky za I.Q.2021 pre Nízke Hodnoty pod 1 000,00 € prieskum trhu
Objednávky za I.Q.2021 pre Nízke Hodnoty nad 1 000,00 € prieskum trhu
JOSEPHINE za I.Q. 2021 podlimitné zákazky
EKS za I.Q. 2021
Zákazky z Nízkou hodnotou §117 nad 1000,00 € zákazky s nízkou hodnotou
Objednávka výher. dodávateľ AGROSERVIS na traktorové kosačky pre TS prieskum trhu 15.03.2021
Informácia o výsledku traktorových kosačiek výkon kW 18 a výkon 13 kW prieskum trhu 15.03.2021
Objednávka na KP v ZH od AZ KLIMA na VZD zákazky s nízkou hodnotou 18.12.2021
Zápisnica s otvár. ponúk na Výkon elektrikárskych prác pre TS zákazky s nízkou hodnotou
Objednávka IDEALNAIZOLACIA prieskum trhu
Výzva na predkladanie CP na Elektrikárske práce na KP na rok 2021-2022 zákazky s nízkou hodnotou 26.02.2021 do 10,00 hod. elektronicky
Objednávka č.1 pán Henč k RD zo dňa 25.03.2020 zákazky s nízkou hodnotou
Objednávka č.2 pán Henč k RD zo dňa 25.03.2020 zákazky s nízkou hodnotou
Objednávka č.3 pán Henč k RD zo dňa 25.03.2020 zákazky s nízkou hodnotou
Objednávka č.4 pán Henč k RD zo dňa 25.03.2020 zákazky s nízkou hodnotou
Rozhodnutie o zrušení postupu zadávaní zákazky s nízkou hodnotou Výkon elektrikárskych prác. zákazky s nízkou hodnotou
Objednávka na Lešenie na KP 2/2021 prieskum trhu
Štvrťročná správa IV.Q.2020 Nízka hodnota §10 zákazky s nízkou hodnotou
Štvrťročná správa IV.Q.2020 Nízka hodnota §117 zákazky s nízkou hodnotou
Súhrnná správa IV.Q.2020 N.H.§117 podlimitné zákazky
Súhrnná správa IV.Q.2020 JOSEPHINE nadlimitné zákazky
Súhrnná správa IV.Q.2020 EKS podlimitné zákazky
OBJEDNÁVKY za 10 2020 z N.H.§117 podlimitné zákazky
OBJEDNÁVKY za 11 2020 z N.H.§117 prieskum trhu
OBJEDNÁVKY za 12 2020 z N.H.§117 prieskum trhu
Zápisnica z otvárania ponúk Vzduchotechnika a Zdravotechnika nadlimitné zákazky
Súhrnná správa k VO za III. Q. 2020 podlimitné zákazky
Rozhodnutie o zrušení postupu zadávania zákazky- Keram. fasádny obklad na KP podlimitné zákazky
Informácia o výsledku VO k JOSEOHINE III.Q.2020 podlimitné zákazky
Zápisnica z otvárania ponúk Vykurovanie na KP v ZH - JOSEPHINE podlimitné zákazky 27.03.2020
Informácia o výsledku Vykurovania na KP v ZH podlimitné zákazky 27.03.2020
Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk k Vykurovaniu K.P. v Žiari nad Hronom podlimitné zákazky 27.03.2020
Tabuľka obstarávanie za III.Q.2020 cez EKS podlimitné zákazky
Tabuľka obstarávanie za III.Q.2020 cez JOSEPHINE podlimitné zákazky
Tabuľka obstarávanie za III.Q.2020 Nízka Hodnota zákazky s nízkou hodnotou
Objednávky k Nízkym hodnotám §117 za III.Q. 2020 prieskum trhu
Oznámenie o vylúčení uchádzača KAMA Hydroizol, s.r.o. STRECHA na KP podlimitné zákazky 10.07.2020
Zápisnica z vyhodnotenia podm. účasti a ponúk k rekonštr. strechy v objekte K.P. v Žiari nad Hronom podlimitné zákazky 10.07.2020
Informácia o výsledku vyhod. poNúk §55 odst. 2 zákona o VO k Rekon. STRECHY na KP. podlimitné zákazky 10.07.2020
II. Štvrť rok 2020 EKS-VO podlimitné zákazky
II. Štvrť rok 2020 JOSEPHINE VO podlimitné zákazky
II. Štvrť rok 2020 Nízke hodnoty §117 VO prieskum trhu
Objednávky k Nízkym hodnotám §117 za II.Q. 2020 prieskum trhu
Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk k rekonštr. strechy v objekte K.P. v Žiari nad Hronom podlimitné zákazky 12.06.2020
Objednávky k N.H.§117 za I.Q.2020 zákazky s nízkou hodnotou
Informácia o výsledku vyhod. ponúk k rekonštrukcii vykurovania a oceľovej konštrukcie v objekte krytej plavárne nadlimitné zákazky 13.05.2020
Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk k rekonštr. vykurovania a oceľovej konštrukcie v objekte K.P. nadlimitné zákazky 13.05.2020
Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk k Staveb. materiálom potreb. k výmene výplň. konštrukcii. podlimitné zákazky 05.05.2020
Informácia o výsled. vyhod.ponúk k Nákup stav.mater. potrebný k výmene výplňových konštrukcii podlimitné zákazky 05.05.2020
Súhrnné správy I.Q.2020 Podľa dodávateľov obstaraných podlimitné zákazky
Nízke hodnoty §117 za I.Q.2020 zákazky s nízkou hodnotou
OBJEDNÁVKA Stav.rieš.prístr. pre sanitky v TS-ZUS zákazky s nízkou hodnotou
OBJEDNÁVKA montáž a demontáž lešenia na krytú plaváreň Vojtek zákazky s nízkou hodnotou
OBJEDNÁVKA č.2 montáž a demontáž lešenia na krytú plaváreň Vojtek zákazky s nízkou hodnotou
OBJEDNÁVKA č.3 montáž a demontáž lešenia na krytú plaváreň Vojtek zákazky s nízkou hodnotou
OBJEDNÁVKA štrky rôznych frakcii od Kameňolom-SOKOLEC zákazky s nízkou hodnotou
Objed. na štrky a piesky biele pre TS zákazky s nízkou hodnotou
OBJEDNÁVKA MONTEZA- Ing. Pavol Kysela zákazky s nízkou hodnotou
Štvrť ročná súhrnná správa I.Q. 2020-EKS podlimitné zákazky
Štvrť ročná súhrnná správa I.Q. 2020-JOSEPHINE nadlimitné zákazky
Štvrť ročná súhrnná správa I.Q. 2020-Nízka hodnota zákazky §117 zákazky s nízkou hodnotou
Predbežný plán VO na rok 2020
Stav. riešenie pre sanitky a oplotenie areálu na T.S.Výzva na predkl. CP a Prieskum trhu na urč. PHZ z výherným dodávateľom. zákazky s nízkou hodnotou 24.01.2020
Štvrťročná správa IV.Q.2018 z JOSEPHINE podlimitné zákazky
Štvrťročná správa IV.Q.2018 z EKS podlimitné zákazky
Štvrťročná správa IV.Q.2019 Nízka hodnota §117 zákazky s nízkou hodnotou
Objednávka na Vykurovanie D.K. v ZH a C.P. od dodávateľov zákazky s nízkou hodnotou 05.12.2019
Objed. na Rozvádzače č. 3. a C.P. od dodávateľov zákazky s nízkou hodnotou 02.12.2019
Súhrnná správa za I. Q.2019 Níz. hodnota §117 zákazky s nízkou hodnotou
Informácia o výsledku vyhod. poúk §55 odst. 2 zákona o VO podlimitné zákazky
Súhr. správa N.H.§117 II. Q.2019, objed. CP a Fakt zákazky s nízkou hodnotou
Infor. kocka v Z. H.- N.H.§117 Objed. a Faktúra prieskum trhu
MONTEZA- P. Kysela -Cenov. ponuka, Dod.list, Objednávka a faktúra zákazky s nízkou hodnotou 20.10.2019
Štvrťročná správa III.Q 2019 -EKS podlimitné zákazky
Štvrťročná správa III.Q 2019- JOSEPHINE nadlimitné zákazky
Štvrťročná správa III. Q 2019 -Nízka hodnota §117 prieskum trhu
Zápis z vyhodnotenia ponúk na Kamery na F.Š. v ZH prieskum trhu
Zápis z vyhodnotenia ponúk na Rozvádzače na Z.Š. v ZH prieskum trhu 17.07.2019
Súhr.správa z EKS na rok 2018-19 na Zimný štadión
Súhr.správa z JOSEPHINE na rok 2018-19 na Zimný štadión
JOSEPHINE- Správa o zákazkách za II.Q. 2019 podlimitné zákazky
EKS- Správa o zákazkách za II.Q. 2018 podlimitné zákazky 30.06.2019
Rámcová zmluva na PUR- Izolácia podlimitné zákazky 21.05.2019
Kúpna zmluva Riadenie systému osvetlenia OSRAM. podlimitné zákazky 22.05.2019
Rámcová zmluva na LED -Svietidlá elektroinštalačný materiál podlimitné zákazky 13.05.2019
Zápis zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou §117 zákazky s nízkou hodnotou 09.05.2019
Zmluva o dielo na VZDUCHOTECHNIKU II. podlimitné zákazky 15.02.2019
Kúpna zmluva na Nákup techniky na ozvučenie tribún a zázemia zvukovou sústavou a s hlasovou signalizáciou. podlimitné zákazky 30.04.2019
Kúpna zmluva na Stavebné materiály k výplňovým konštrukciám na Z.Š. podlimitné zákazky 08.04.2019
Rámcová dohoda na Interiérové dvere, drevené, oceľové , hliníkové a WC kabínky podlimitné zákazky 08.04.2019
Rámcová zml. Pren. služ., zemné práce a terénne úpravy III. podlimitné zákazky 02.01.2019
Štvrť ročná správa za I. Q. za rok 2019
JOSEPHINE štvrť ročná správa za 1.Q. rok 2019
Rámcová zmluva-Nákup nového Elektroin.materiál IV. na Z.Š. podlimitné zákazky 20.03.2019
Rámcová zmluva : Prenájom služieb, zemné práce a terénne úpravy IV. podlimitné zákazky 26.03.2019
Prenájom služ. zemné práce a terénne úpravy II. podlimitné zákazky 02.01.2019
Nákup elektroinštalačného materiálu III. podlimitné zákazky 08.03.2019
Rámcová zmluva-Oceľ profily, plechy a tyče nadlimitné zákazky 22.03.2018
Rámcová zmluva-Prenáj.služ. a zemných prác. I. časť nadlimitné zákazky 09.05.2018
Rámcová zmluva nákup nového Elektroin.materiál I. podlimitné zákazky 16.10.2018
Rám.zmluva-Dodáv. a montáž hokej. mantinel. a prísluš. nadlimitné zákazky 08.11.2018
Rám.dohod. -Prenáj. debnenia pre základ a debnenie stien podlimitné zákazky 30.11.2018
Rám. dohoda-ROLBA-úprava ľadu nadlimitné zákazky 14.12.2018
Rám. zmluva na Kanalizáciu a vod.prípojka na Z.Š. podlimitné zákazky 31.12.2018
Kúpna zmluva na LED svietidlá na Zimný štadión v Žiari nad Hronom podlimitné zákazky 29.01.2019
Kúpna zmluva na Dodanie hliníkových okien a dverí bez montáže podlimitné zákazky 15.02.2019
Rámcová dohoda na Elektroinštalačný materiál II. na Z.Š. podlimitné zákazky 28.01.2019
DODATOK k Zmluve-PRIMACHLAD
JOSEPHINE-Moje obstarávanie za rok 2018
Štvrťročná súhrnná správa za IV.Q. rok 2018-EKS
Zmluva o poskytovaní služieb SYP -Bratislava podlimitné zákazky
Zmluva s DOXX na stravné lístky na rok 2019 podlimitné zákazky
Rolba-Kúpna zmluva č.Z201854954 nadlimitné zákazky 14.12.2019
Predbežný plán VO na rok 2019 - na T.S. podľa úsekov prieskum trhu
Rámcová dohoda.-Stavebné materiály pre rekonštrukciu zimného štadióna v ZH podlimitné zákazky 21.12.2018
Dohoda o ukončení Zmluvy z EKS podlimitné zákazky
Rámcová zmluva Opláštenie zimného štadióna podlimitné zákazky
Štvrťročná správa 3.Q.2018 z JOSEPHINE nadlimitné zákazky
Štvrťročná správa 3.Q.2018 z EKS podlimitné zákazky
Rámcová zmluva na Dodanie oceľových profilov a súvisiacich materiálov nadlimitné zákazky
Z:Š: Živnost.Objed. a fakt. na Murárske práce nadlimitné zákazky
Z.Š. v ZH Objed. a fakt. na Kuren. prác. nadlimitné zákazky
Náj.zmluva -spotreba energie za mesiac 08/2018 podlimitné zákazky
Rám.dohoda podpís. na Dodanie hliník profilov nadlimitné zákazky
Rám. dohoda na podpís. na Dodanie bežného spotr. materiálu na Z.Š. nadlimitné zákazky
Z.Š. v ZH obejed.fak.-Prenáj.služby nadlimitné zákazky
Z.Š. v ZH Prenáj.deb.-objednávka a faktúra podlimitné zákazky
Z.Š. v ZH Objed..Faktúra na DNS-PROFESIE nadlimitné zákazky
Z:Š: v ZH DNS-Betonár.oceľ-objed.fakt. nadlimitné zákazky
Z:Š. v ZH Stavebné práce-objednávka a faktúr. nadlimitné zákazky
Prenájom traktorbag., pás.rypadlo, kom.kladivo a prenájom náradia. nadlimitné zákazky 04.09.2018
Z.Š. v ZH OBJEDNÁVKA na DNS-VO-0-PROFESIE podlimitné zákazky
Z.Š. v ZH OBJEDNÁVKA na DNS-VO-0-PROFESIE nadlimitné zákazky
Z.Š. v ZH OBJEDNÁVKA na DNS-VO-0-PROFESIE nadlimitné zákazky
EKS- Prenáj. služieb Z-201819922- objed. a fakt. podlimitné zákazky
EKS- Oceľ-profily Z-2018112119- objed. a fakt. nadlimitné zákazky
EKS- Prenáj. DEBNENIA Z-201824286- objed. a fakt. podlimitné zákazky
EKS- KANALIZACIA Z-201826213- objed. a fakt. podlimitné zákazky
EKS- Prenáj. DEBNENIA Z-201824286- objed 060718. a fakt. podlimitné zákazky
EKS-Prenáj.strojov obj.070718 podlimitné zákazky
Stravné lístky-DOXX-ZMLUVA A PRÍLOHY prieskum trhu
Z.Š. v ZH OBJEDNÁVKA na DNS-VO-1 nadlimitné zákazky
Z.Š. v ZH OBJEDNÁVKA na DNS-VO-2 podlimitné zákazky
Z.Š. v ZH OBJEDNÁVKA na DNS-VO-0-PROFESIE nadlimitné zákazky
Štvrťročná správa 2.Q 2018 -EKS
Štvrťročná správa 2.Q 2018- JOSEPHINE
Rámcová dohoda- Dodávka materiálu pre oceľovú konštrukciu podlimitné zákazky
Rámcová dohoda Zakladanie -Stavebné materiály nadlimitné zákazky
Zmluva o dielo -Dobudovanie strešného plášťa nadlimitné zákazky
Zimný štadión -naprojektovanie a vybudovanie chladiaceho systému nadlimitné zákazky 14.05.2018
Kanalizácia-dodávka materiálu podlimitné zákazky 22.06.2018
Prenájom debnenia a základ a debnenie stien- Zostava podlimitné zákazky 12.06.2018
Stavebné práce-živnostníci R 2018/2019 podlimitné zákazky 16.02.2018
Stavebné práce-živnostníci R 2018/2019 podlimitné zákazky 16.02.2018
Stavebné práce-živnostníci R 2018/2019 podlimitné zákazky 16.02.2018
Interná smernica Verejného obstarávania na r.2018-2019
EKS- Správa o zákazkách za 1.Q. 2018
Nízka hodnota, JOSEPHINE 1.Q.2018
Zmluva-Asfaltobetón nemodifikovaný AC 8 0 podlimitné zákazky 05.04.2018
Prenájom služba-autožeriav, vysokozdvižný vozík, kombinované kladivo a montážne plošiny podlimitné zákazky 06.04.2018
Predbežný plán na rok 2018 na verejné obstarávanie
Poistná zmluva na Futbalový štadión od Allianz-Slovenská poisťovňa zákazky s nízkou hodnotou
Tabuľka obstarávania tovarov a služieb za rok 2017 v %
Štvrť ročná správa za 4 Q za rok 2017 zákazky s nízkou hodnotou
Štvrť ročná správa za 4.Q. z EKS-2017 podlimitné zákazky
Verejné obstarávanie za posledný 4 Q. za rok 2017 zákazky s nízkou hodnotou
Zmluva na Komunálny traktor JD 1026 R podlimitné zákazky 08.12.2017
Štvrť ročná správa za 3.Q. z EKS za rok 2017
Štvrť ročná správa za 3.Q. §117 za rok 2017 zákazky s nízkou hodnotou
Rámcová zml. na Elektroi.mat.IX. 11.08.2017
Výsled. por. Elektroi.mat.IX. 11.08.2017
Rám.zmluva na Elektroin.mat.VII. 04.08.2017
Výsled.por. na Elektroin. mat. VII. 04.08.2017
Elektroin. mater. č.VIII.-Rámcová zmluva 04.08.2017
Výsledky dodáv na Elektroin.mat.VIII. 04.08.2017
Rámcová zmluva na prenájom služba priem. strojov 31.07.2017
Výsled. porad. na prenájom priem. strojov III. 31.07.2017
Výsledok dodávateľa na Elektr. materiál VI. 20.07.2017
Rámcová zmluva.na Elektroi. materiál VI. 20.07.2017
EKS- OPLOTENIE - Výsledky dodávateľov 17.07.2017
EKS- OPLOTENIE -Rámcová dohoda 17.07.2017
Verejné obstarávanie v % do II. štvrť roka 2017
Verejné obst.za mesiac Apríl-2017
Verejné obstar. Máj 2017
Verejné obstar. Jún 2017
Výsledky porad. Elektroin. mat.V. 06.07.2017
Rám. zmluva na Elektroin. mat V. 06.07.2017
Obstarávanie cez EKS za II. štvrť rok 2017
Štvrťročná správa za II. štv.rok 2017 -§117
Rámcová zmluva na IV. Elektroinštal. mat. 30.06.2017
Výsled. porad. IV. Elektroinš.mat. 30.06.2017
Asfaltovanie- Chodníky zákazky s nízkou hodnotou 09.06.2017
Poradie uchádzačov výsledky -Zárubne 21.06.2017
Rámcová dohoda na Zárubne 21.06.2017
Vykurovanie- ohrevu teplej vody-výsledky porad. 09.06.2017
Rá.doh. na Kanalizáciu a Sanitu 14.06.2017
Výs.por. dodáv.Kanalizacia a Sanita 14.06.2017
Rám.zmluva na Dlažbu, náter a dvere. 14.06.2017
Výsledky. dodáv. Dlažba, náter a dvere 14.06.2017
Rám.zmluva na vykurovanie ohrev teplej vody. 08.06.2017
Výsled.por. na II. časť Prenáj. priem stroj.traktorbager 02.06.2017
Rám. zmluva na II. Prenáj. priem. stroj traktorbáger 02.06.2017
Zápis o odôvodnenie k dodat. k zmluve o dielo nadlimitné zákazky
Prenájom Tatra 815 a Tatra 8x8-odstúpenie od zmluvy 19.05.2017
Výsled.por.Plynoinštalácia 25.05.2017
Rám. dohoda -Plynoinštalácia na fut.štad. 25.05.2017
Výsled.por.Plynová kotolňa 25.05.2017
Rámcová dohod na Plynová kotolňa 25.05.2017
Výsled.por. Prenáj. TATRA 815 a TATRA 8X8 02.06.2017
Rám.dohoda na TATRA 815 a TATRA 8X8 02.06.2017
Ozvučenie trib.a záz.- výsledky poradia 19.05.2017
Rám. zmluva na Ozvučenie trib. a záz. 19.05.2017
Oceľová konš.schod. a zábradl.výsledky por. 19.05.2017
Rám. zmluva na Oceľovú konštr. schod. a zábradlia 19.05.2017
Výsl.por. na Elektrinš. mat. III. 19.05.2017
Rám. zmluv. na Elektroin.mat.III. 19.05.2017
Výsl.por. na Prenájom Tatroviek 815, 8x8 19.05.2017
Rámc. zmluva na Prenáj.Tatry 815, 8x8 19.05.2017
Výsl. porad.-Nákup II.Elektroinšt.materiálu 12.05.2017
Rám.doh.-Nákup.II.Elektroinš.materiálu 12.05.2017
Výsl.por.-Veľkoploš.multi.zobrazovač 16.05.2017
Ram. zmluva-Veľkoploš.multi.zobrazovač 16.05.2017
Rámcová dohod. na Sádrokartón a staveb.materiály 26.04.2017
Sádrokartón a stavab. mat.výsledky poradia 26.04.2017
Rám. dohoda : Vykurovanie-rádiatory 18.04.2017
Výsledky por.dodáv. Vykurovanie-radiátory 18.04.2017
Rámcová dohod na Hutný materiál-Strecha 12.04.2017
Výsledky por.dodáv. na Hutný materiál 12.04.2017
Rám. dohoda na Elektroinštalač. materiál 07.04.2017
Výsled. por. výh. dodáv. na Elektroinštal. materiál 07.04.2017
Štvrť.ročná tab. s nízkou hod §117-R.2017 zákazky s nízkou hodnotou
Štvrť ročná správa za 1.Q. z EKS-2017 podlimitné zákazky
Tabuľ. zisku od 01-03. mesiaca 2017/I.štvrť.r
Rám.doh. na Asfaltobetón-nemodif.AC-80 27.03.2017
Výsl.por.na Asfaltobetón-nemod. AC-80 27.03.2017
Rám.doh. na Trávnikové hnojivá a substráty. 27.03.2017
Výsl.por. na Trávnikové hnojivá a substráty 27.03.2017
Rám. dohoda -na Stavebný materiál na podlahy fut.štad. v ZH 27.03.2017
Výsl.porad. -na Stavebný materiál na podlahy fut.štad. v ZH 27.03.2017
Rám. dohoda -na Stavebný materiál. I. fut.štad. v ZH 12.12.2016
Rám. dohoda na Prenájom priemyselných strojov 21.03.2017
Výsled. por. Prenájom priem. strojov na fut.štad. v ZH 21.03.2017
Rám. dohoda -Náhradné diely a prísl.pre kosačky a krovinorezy 20.03.2016
Info o výsledku na náhradné diely na kosačky a krovinorezy 20.03.2017
Rám.dohod. na Betón C 20/25 20.03.2017
Výsledok por. dodáv. na Betón C-20/25 20.03.2017
Farby,laky,maliarske príslušenstvo, riedidla a štetce. prieskum trhu Február
Murárske práce- mimoriadna situácia prieskum trhu
Info. o výsl.vyhod.ponúk Zvislé DZ podlimitné zákazky 06.03.2017
Rám.dohod. na stav. mat. na podstavby na FŠ. podlimitné zákazky 14.03.2017
Rámcová dohoda na Dopravné značenie podlimitné zákazky 06.03.2017
Rámcov.dohoda-Farba na vodorovné značenie biela, čer,žltá a riedidlo podlimitné zákazky 24.02.2017
Pracovník na automechan.práce, pomocné práce, údržba strojov, vedenie motorových vozidiel a prac. strojov prieskum trhu 26.01.2017
Info o výsledku na Pracovníka na automechanické práce, pomocné práce, údrž. strojov a ved. mot. vozidiel prieskum trhu 26.01.2017
Info o výsledku-Kolesový traktor s rýpadlom a nakladačom podlimitné zákazky 03.02.2017
Predbežný plán verejného obstarávania na r.2017
Rámcová dohoda-Kolesový traktor, nakladač, rýpadlo podlimitné zákazky 03.02.2017
Infor. o výsledku vyhod. ponúk Stavebný materiál podlimitné zákazky 12.12.2016
Infor. o výsledku vyhod. ponúk Hlin. okná, dvere a pl. okná podlimitné zákazky 02.01.2017
Zákazky VO za 4.Q.2016 , §117
Zákazky VO za 4.Q.2016 ,E- trhovisko
Rámcová dohoda-Hliníkové okná,dvere a plastové okná 02.01.2017
Zmluva na dodávku elektriky-Energie 2
Zmluva o dodávke plynu
Evidencia postupov vo VO za rok 2016
Mesiac december 2016 o verejnom obstarávaní
Prehľad VO o úspore v % za rok 2016
Rámcová dohoda na stavebné materiály 12.12.2016
Rekonštrukcia futbalového štadióna.-Nadlim. zákazka nadlimitné zákazky
Zmluva o dielo so SEDESPORTOM- úprava diela
Infor. o výsledku parkovacie miesta pri I. Základnej škole v ZH prieskum trhu 24.10.2016 DO 10,00 HOD.
Výzv. na predkl.ponúk na parkovacie miesta pri Z.š. v ZH prieskum trhu 24.10.2016 DO 10,00 HOD.
Záp.pries.trhu -výber dod.na parkovacie miesta prieskum trhu 24.10.2016 DO 10,00 HOD.
Zruš. zákazky na Rekon.fut.štadióna nadlimitné zákazky 07.11.2016 do 12,00 hod.
Referencia na PZ- Sadenie a úprava exteriéru v DD a DSS v ZH 20.04.2016
Infor.o výsledku havárijný stav striedačky na na fut.štad. zákazky s nízkou hodnotou 14.10.2016 do 10,00 hod.
Odpoveď o vysvetlenie k Rekonštr. fut. štadióna nadlimitné zákazky 07.11.2016 do 12,00 hod.
Odpoveď o nápravu k Rekonšt. fut.štadióná nadlimitné zákazky 07.11.2016 do 12,00 hod.
Súrne oznámenie k Rekonštr. futbal.štadióna nadlimitné zákazky 07.11.2016 do 12,00 hod.
V.V.-rozpočet-Parkovacie miesta pri I.Z.Š. v ZH- Rozpoč.tab. prieskum trhu 24.10.2016 DO 10,00 HOD.
Zápis-Havarijný stav stried.a schody na fut.štad. v ZH prieskum trhu 14.10.2016 do 10,00 hod.
Výzva na Predl.ponuk.Havarijný stav stried.a schody na fut.štad. v ZH prieskum trhu 14.10.2016
List na pred.pon.-Havarijný stav stried.a schody na fut.štad. v ZH prieskum trhu 14.10.2016 do 10,00 hod.
Rekonštrukcia futbalového štadióna.-Nadlim. zákazka nadlimitné zákazky 24.10.2016 do 12,00 hod.
Rekonštrukcia futbalového štadióna nadlimitné zákazky 24/10/2016 12:00
Zmluva z EKS na Vretenovú kosačku podlimitné zákazky 18.07.2016 do 09,20 hod.
Zmluva so S.S.- Leasing na Vretenovú kosačku prieskum trhu 15.06.2016
Zmluva s Legou na Letný pavilón na nám. v ZH zákazky s nízkou hodnotou 12.05.2016 do 10,00 hod.
Objednávka-Likvidácia asbest.kryt. zákazky s nízkou hodnotou 09.05.2016
Objednávka-Dodávka strešnej krytiny zákazky s nízkou hodnotou 14.06.2016
Zápis a záznam Prenosný gen.-Elektrocentrála zákazky s nízkou hodnotou 05.08.2016
Záz. a zápis na Vibračnú dosku zákazky s nízkou hodnotou 05.08.2016
Záz. a zápis na Benzínové búracie kladivo zákazky s nízkou hodnotou 25.08.2016
Objednávka na Elektrocentrála - prenos. gener. zákazky s nízkou hodnotou 05.08.2016
Objednávky na Vibračnú dosku zákazky s nízkou hodnotou 05.08.2016
Objednávka na Benzínové búr.kladivo zákazky s nízkou hodnotou 05.08.2016
Projektová dokumentácia k futbal.štad. v ZH zákazky s nízkou hodnotou 30.11.2015 o 10,00 hod.
ZML-2.Realiz.rekonšt.,moder.,a výst.futb.štad. v ZH-Zmluva zákazky s nízkou hodnotou 08.03.2016 do 10,00 hod.
ZML.3.Realiz.rekonšt.,moder.,a výst.futb.štad. v ZH-Zmluva zákazky s nízkou hodnotou 08.03.2016 do 10,00 hod.
Realiz.zákl.pätiek v ZH-Výsledok poradia podlimitné zákazky 27.06.2016 do 10,00 hod
ZML.1.Realiz.rekonšt.,moder.,a výst.futb.štad. v ZH-Zmluva zákazky s nízkou hodnotou 08.03.2016 do 10,00 hod.
Správa o zákazkách za mesiac-Júl 2016 prieskum trhu
Správa o zákazkách za mesiac-August 2016 prieskum trhu
Správa o zákazkách za mesiac-September 2016 prieskum trhu
Štvrť ročná správa za 3.Q.2016 nadlimitné zákazky
Štvrť ročná správa za 3.Q. z EKS podlimitné zákazky
Správa o zákazkách z nízkou hodnotou 3.Q 2016 zákazky s nízkou hodnotou
Realizácia základových pätiek v Žiar n.Hr.ZMLUVA podlimitné zákazky 09.09.2016
Zmluva o dielo -Rekonštrukcia hracej plochy a zhotovenie trávnika nadlimitné zákazky
Plán- na rok 2016 od vedúcich pracovníkov na verejného obstarávania za r.2015 prieskum trhu
Evidencia postupov vo VO za rok 2015 prieskum trhu
Tabuľka zo ziskom v % za rok 2015 vo VO na určené predmety zákazky prieskum trhu
Interná smernica riaditeľa spoločnosti na verejné obstarávanie na rok 2016 prieskum trhu
Rekonštr.hlav.hrac.plochy a zhotovenie trávnika nadlimitné zákazky 27.06.2016 do 10,00 hod
Rekonštr.hlav.hrac.plochy a zhot. trávnika v ZH nadlimitné zákazky
Záznam-Likvidácia azbestovej krytiny na T.S. spol.s r.o. v areály A.D.45 v ZH zákazky s nízkou hodnotou 30.06.2016
Likvidácia azbestovej krytiny- informácia o výsledku dodávateľa zákazky s nízkou hodnotou 30.06.2016
Dodávka a montáž strešnej krytiny na T.S. v ZH zákazky s nízkou hodnotou 30.06.2016
Súťaž- Úprava exteriéru strediska DD a DSS v ZH prieskum trhu 20.04.2016
Výsledok výb.kon. na pred.zák.Úprava exteriéru strediska DD a DSS v ZH prieskum trhu 20.04.2016
Rekon. hlav.hracej pl.a zhot.trávnika v ZH-Súhr.list. nadlimitné zákazky 27.06.2016 do 10,00 hod
Rekonštr.hl.hrac.plochy a trávnik-Súťaž.podklady nadlimitné zákazky 27.06.2016 do 10,00 hod
Rekonštr.hl.hrac.plochy a trávnik-Techn.správa nadlimitné zákazky 27.06.2016 do 10,00 hod
Rekonštr.hl.hrac.plochy a trávnik-Zápis o výsledku nadlimitné zákazky 27.06.2016 do 10,00 hod
Rekonštr.hl.hrac.plochy a trávnik-Informácia o výsledku nadlimitné zákazky 27.06.2016 do 10,00 hod
Nákup materiálu za 1.Q. 2016 prieskum trhu
Štvrť ročná správa za 1.Q. z EKS podlimitné zákazky
Štvrť ročná správa za 1.Q. z nízkou hodnotou §5 odst.4 zákazky s nízkou hodnotou
Nákup materiálu za 2.Q. 2016 prieskum trhu
Štvrť ročná správa za 2.Q. z nízkou hodnotou §5 odst.4 zákazky s nízkou hodnotou
Rekonštrukcia hlavnej hracej plochy a zhot. trávnika v ZH nadlimitné zákazky 27.06.2016 do 10,00 hod.
Zmluva-Nákup vretenovej kosačky -EKS -John Deere 2653 B so záberom 185 cm podlimitné zákazky 18.07.2016 do 09,20 hod.
Zápisnica-Lízing k vretenovej kosačke - zakúpenej cez EKS zákazky s nízkou hodnotou 15.06.2016
Zápisnica-Letný pavilón na námestí Žiar nad Hronom zákazky s nízkou hodnotou 12.05.2016 do 10,00 hod.
Projekt-Letný pavilón na námestí Žiar nad Hronom zákazky s nízkou hodnotou 12.05.2016 do 10,00 hod.
Futbalový štadión Žiar nad Hronom -projektová dokumentácia prieskum trhu 30.11.2015 o 10,00 hod.
Rekonštrukcia futbalového štadióna Žiar nad Hronom prieskum trhu 08.03.2016 do 10,00 hod.