Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Objednávka výher. dodávateľ AGROSERVIS na traktorové kosačky pre TS
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky: 15.03.2021
Spôsob obstarania: Prieskum trhu
Požiadavky na ponuky: Najnižšia cena
Obstarávateľ: Technické služby po. s r.o. A. Dubčeka 380/45, 965,1 Žiar nad Hronom
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: N.H.
objednavka-trakt.-kosacky-potvrdena-objedn.-a-aj-dodav.--agroservis-spol.-s-r.o..pdf