Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: IV.Q.2022 Súhrnné správy z EKS
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
iv.q.-2022-eks-objed..pdf