Starostlivosť o mestský park

Súčasťou služieb starostlivosti o verejnú zeleň je aj údržba a celoročná starostlivosť o Park Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom. Park je v súčasnosti vo vlastníctve mesta a je vyhlásený za kultúrnu pamiatku. V meste plní funkciu prímestskej rekreačnej zóny. Naša spoločnosť zabezpečuje kosenie trávnikov, ošetrovanie drevín, čistenie a údržbu komunikácií v parku, hrabanie lístia a starostlivosť o živý kútik, ktorý je súčasťou parku.

Aj nad rámec objednaných služieb od mesta Žiar nad Hronom sa naša spoločnosť snaží zveľaďovať a zatraktívňovať Park Štefana Moysesa na vlastné náklady. Napríklad, rozšírili sme počet druhov zvierat v živom kútiku (kengury, emu hnedý, prasiatka), upravili sme komunikácie, vytvorili tzv. stĺpik vernosti a plánujeme v podobných aktivitách pokračovať.