Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zápisnica z otvárania ponúk Vykurovanie na KP v ZH - JOSEPHINE
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 27.03.2020
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
zapisnica-z-otvar.-pon.-vykurovanie-kp-v-zh.pdf