Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Nízke hodnoty §117 za I.Q.2020
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania:
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ:
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
nizke-hodnoty-117--za-i.q.2020-nad-100000-eur-pdf.pdf