Správa športových zariadení

Medzi naše činnosti patrí aj celoročná starostlivosť o športové zariadenia mesta Žiar nad Hronom. Zabezpečujeme ich prevádzkovú činnosť, vykonávame v nich drobné opravy a rekonštrukcie, aby boli schopné slúžiť ich účelu a predovšetkým obyvateľom Žiaru nad Hronom a návštevníkom.

Zariadenia pod správou Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o.:

  • Mestská krytá plaváreň
  • Plážové kúpalisko
  • Futbalový štadión
  • Športová hala