Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: IV.Q 2022 Súhrnná správa DO 1000,00 € k VO
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
iv.q.2022-do-100000-eur-obj.nh.pdf