Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zápis z vyhodnotenia ponúk na Rozvádzače na Z.Š. v ZH
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky: 17.07.2019
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: e-mailom,osobne,poštou
zapis-o-vysledku-rozvadzace-na-z.-s.v-zh.pdf