Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Súhrnná správa k VO za III. Q. 2020
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
suhrnna-sprava-za-josehne-iii.q.-2020.pdf