Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Objednávky za III. Q. 2021 z N.H. do 1 000,00 €
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: e-mailom,osobne,poštou
objednavky-za-iii.q.2021-do-1-00000-eurn.h..pdf