Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zápisnica z vyhod. ponúk Nákup kvetín, krov a stromkov na revit. v ZH
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 21.09.2022
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 115 702,40 €
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
zapisnica-z-vyhod.-cp-na-dod.-nakup-kvetinkrov-a-stromkov-na-revit.-v-zh.pdf