Kontakt

Sídlo spoločnosti

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s. r.o.
A. Dubčeka 380/45
965 01 Žiar nad Hronom
Slovakia (Slovak Republic)

IČO:31 609 651 IČ DPH:SK 2020479714 DIČ:2020479714

Kontakty
email: www.tszh.sk


Rok vzniku: 1994
Spoločník: Mesto Žiar nad Hronom
Základné imanie: 3 059 000,00 €

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. IBAN: SK10 0900 0000 0000 7434 0235
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obch. reg. OS Banská Bystrica, odd.Sro, vložka 2034/S.

Kontaktné osoby

Meno, priezvisko Funkcia Telefón Email
Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA Konateľ a riaditeľ spoločnosti igor.rozenberg@tszh.eu 045/678 70 10
Mgr. Judita Tabernausová asistentka riaditeľa judita.tabernausova@tszh.eu 045/678 70 11
Peter Jagoš zástupca riaditeľa peter.jagos@tszh.eu 0908 283 333
Marta Haládeková vedúca prevádzkového úseku marta.haladekova@tszh.eu 0905 875 667
Ľubomír Kupči vedúci údržby lubomir.kupci@tszh.eu 0907 880 603
Dušan Holic stavebná činnosť dusan.holic@tszh.eu 0905 848 068
Juraj Tužinský vedúci elektroúdržby, osvetlenie, rozhlas juraj.tuzinsky@tszh.eu 0907 925 865
Jarmila Doletinová upratovacie služby doletinova.jarmila@zsnp.sk 0905 930 486
Adriana Považanová bytové spoločenstvá bsd@tszh.sk 045/678 70 37
Mgr. Stanislava Mečiarová vedúci – plážové kúpalisko stanislava.meciarova@tszh.eu 0918 800 383
Ing. Branislav Šťastný vedúci – zimný štadión branislav.stastny@ziar.sk
Adriana Tatárová Verejné Obstarávanie a Personálna agenda adriana.tatarova@tszh.eu 0908 694 733
Ing. Martina Varačková vedúca účtovníčka martina.varackova@tszh.sk 0918 697 599
Iveta Macková personalistka a mzdová účtovníčka iveta.mackova@tszh.eu 0905 606 582
Miloš Slávik koordinátor VPP, vedúci – športová hala milos.slavik@tszh.sk 0905 960 765