Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Dodatokč.1 K ZoD na Stropné podhľady na KP v ZH
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
dodatok-c.1-na-stropne-podhl.-samont-05-2023.pdf