Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zápisnica s otvár. ponúk na Výkon elektrikárskych prác pre TS
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Najnižšia cena
Obstarávateľ: Technické služby po. s r.o. A. Dubčeka 380/45, 965,1 Žiar nad Hronom
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 161 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
informciia--vysedku-vykon-elektrik.-prac-na-rok-2021-2022-jsephine.pdf