Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Informácia o výsledku vyhod. poNúk §55 odst. 2 zákona o VO k Rekon. STRECHY na KP.
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 10.07.2020
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 241 117,27 €
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
informacia-z-vyhod.-podmien.-ucasti-a-ponuk-na-strecha-na-kp.pdf