Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rámcová zmluva : Prenájom služieb, zemné práce a terénne úpravy IV.
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 26.03.2019
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/ 45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 64 200,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-zmluva-prenaj.-sluzieb-a-zem.-prace--z20199677_z-1.pdf