Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rám. dohoda od DOXX na SL MESIACE 02 03 04 2022 A Objednávky
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 14.02.2022
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 20 500,00€
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
rd-na-doxx-k-sl-na-02-03-04-2022-a-objednavky.pdf