Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: V.V., krycie listy k ZoD D+M nerezové bazény a baz. technológia
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
v-v-kryc.-listy-k-zod-na-dm-nerzovych-bazenov.pdf