Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Informácia o výsledku vyhod. ponúk k rekonštrukcii vykurovania a oceľovej konštrukcie v objekte krytej plavárne
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 13.05.2020
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 173 008,18 €
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
informacia-o-vysledku-k-rekons.-vykurovania-a-ocel.-konstr.-k.p.-v-zh-pdf.pdf