Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Kúpna zmluva na Mobilný nábytok Z20238173
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 07.08.2023
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 951,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
kupna-zmluva-eks-mobilny-nabytok-z-20238173-z-na-kp-v-zh.pdf