Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: RZ na Elekroinštalačný materiál na KP v ZH
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 15.06.2022
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 63 169,96 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
rz-na-elektroin.-materal-na-kp-hagard-hal-z20225615.pdf