Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: JOSEPHINE- Správa o zákazkách za II.Q. 2019
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 45 330,00 €, 57 995,00 €
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
josephine--ii.-q.-stvrt-roka-2019.pdf