Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Podpísaná ZoD na Interiérové obk.l a dlažby
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 280 694,24 €
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
zod-na-interierove-obklady-a-dlazby-z-vybran.-casi-na-kp.pdf