Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rámcová dohoda na Interiérové dvere, drevené, oceľové , hliníkové a WC kabínky
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 08.04.2019
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/ 45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 49 800,00
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-zmluva-c.-z201911372_z.pdf--inter.-dvere-a-wc-kabinky.pdf