Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Tabuľka obstarávanie za III.Q.2020 cez EKS
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
tabulka.-eks-za-iii.q.2020.pdf