Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Tabuľka obstarávanie za III.Q.2020 Nízka Hodnota
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
tabulka-nizke-hodnoty-iii.-q.2020.pdf