Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Súhr.správa z JOSEPHINE na rok 2018-19 na Zimný štadión
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
pdf-suhr.spr.cez-josephine-na-zimny-stadion-v-zh.pdf