Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zákazky z Nízkou hodnotou §117 nad 1000,00 €
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
pdf-tabulka-niz.-hod.-117-i.q.svrt.r.2021.pdf