Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zriadenie komisie na otvr. pon. Rekon. stropných podhľadov na KP v ZH
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 3.3.2022
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
zriadenie-komisie-na-otvaranie-ponuk-na-rekon.-stropnych-podhladov-na-kp-v-zh.pdf