Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Informácia o výsledku traktorových kosačiek výkon kW 18 a výkon 13 kW
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky: 15.03.2021
Spôsob obstarania: Prieskum trhu
Požiadavky na ponuky: Najnižšia cena
Obstarávateľ: Technické služby po. s r.o. A. Dubčeka 380/45, 965,1 Žiar nad Hronom
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: N.H.
informacia-o-vysledku-traktorove-kosacky-vykon-18-a-13.pdf