Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zápis z vyhodnotenia ponúk na Kamery na F.Š. v ZH
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 15.07.2019
Spôsob predkladania ponuky: e-mailom,osobne,poštou
zapis-o-vysledku-kamery-na-f.-s.-v-zh.pdf