Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Kúpna zmluva na Stavebné materiály k výplňovým konštrukciám na Z.Š.
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 08.04.2019
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 45 330,00 €
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
kz-roskova.pdf