Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Informácia o výsled. vyhod.ponúk k Nákup stav.mater. potrebný k výmene výplňových konštrukcii
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 05.05.2020
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 62 862,13 €
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
informacia-ovyssled.-vyh.ponuk-k-stav.mater.-k-potreb.-k-vymenevypl.-konstr.-na-kp..pdf