Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Objednávka na KP v ZH od AZ KLIMA na VZD
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 18.12.2021
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Najnižšia cena
Obstarávateľ: Technické služby po. s r.o. A. Dubčeka 380/45, 965,1 Žiar nad Hronom
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
objednavka-z--az-klima-na-vzt-na-kp.pdf