Záhradnícke služby

Na základe dlhoročných skúseností s prácou so zeleňou, poskytujeme služby spojené s tvorbou záhrad, predzáhradiek, okrasnej výsadby a podobne. Túto službu ponúkame bytovým spoločenstvám, právnickým a fyzickým osobám. Naši zamestnanci Vám podľa Vašich požiadaviek zhotovia grafický návrh a po jeho odsúhlasení vytvoria záhradu, okrasný záhon a pod. Tým naša činnosť nekončí, pretože poskytujeme aj pravidelnú starostlivosť o nami vysadené plochy.