Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Rekonštr. KP v ZH-D+M Stavebnej časti
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
informacia-o-vysledku-dm-stavebnej-casti-kp-v-zh.pdf