Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Súhrnná sprava NH IV.Q. 2021 DO 1000,00 €
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
suhrn-vo-za-iv.q.-2021-na-nh--117-do-1-00000-eur.pdf