Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zápisnica z vyhodnotenia podm. účasti a ponúk k rekonštr. strechy v objekte K.P. v Žiari nad Hronom
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 10.07.2020
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 241 117,27 €
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
zapisnica-z-vyhod.-podm.-ucasti-a-ponuk-strecha-na-kp.pdf