Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Objed. na Rozvádzače č. 3. a C.P. od dodávateľov
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 02.12.2019
Spôsob obstarania: Zákazka s nízku hodnotou podľa §5 ods.4
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 22000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: e-mailom,osobne,poštou
objed.-rozvadzce.-3-a-c.p.-od-3.-dodavatelov.pdf