Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: MONTEZA- P. Kysela -Cenov. ponuka, Dod.list, Objednávka a faktúra
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 20.10.2019
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 18 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: e-mailom,osobne,poštou
cp-objed.dod.list.faktura-monteza.pdf