Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zápisnica z otvárania ponúk Vzduchotechnika a Zdravotechnika
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Najnižšia cena
Obstarávateľ: Technické služby po. s r.o. A. Dubčeka 380/45, 965,1 Žiar nad Hronom
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 403 850,06 € A 62 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
zapisnica-z-otvarania-ponuk_vzt_zdt_18_12_2020.pdf