Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Faktúry za mesiac Apríl 2022 súhrn
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania:
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
faktury-za-mesiac-april-2022-suhrn.pdf