Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zákazka sa RUŠÍ na stropné podhľady zverejnená zo dňa 09.02.2022 pod.č. 12067WYP
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
pdf-zrusenie-zakazky-na-rekonstr.-stropnych-podhladov-na-kp-v-zh.pdf