Zimná údržba

Tvoria ju práce súvisiace s odstraňovaním následkov zimy na cestách a chodníkoch. Zabezpečujeme odhŕňanie snehu z komunikácií pomocou mechanizmov s radlicami , prípadne ručné odhŕňanie. Taktiež zabezpečujeme odstraňovanie nánosov snehu pomocou nakladačov a mechanické posýpanie komunikácií.