Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zmluva o dielo na VZDUCHOTECHNIKU II.
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 15.02.2019
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/ 45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 60 345,00
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
zmluva-o-dielo-na-vzduchotechniku-ii..pdf