Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Kúpna zmluva na svietidlá na KP v ZH
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
kupna-zmluva-na-dodanie-svietidiel-a-kp-v-zh-c.19-2023.pdf