Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rámcová zmluva na SL a rok 2022-23 na 12 mesicaov- EKS
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 06.06.2022
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 78 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-zmluva-eks-na-sl-na-rok-2022-23-z20225033.pdf