Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Súhrnná správa IV.Q.2021 EKS
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ:
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
suhrn-vo-za-iv.q.2021-z-eks.pdf