Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: EKS za I.Q. 2021
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
pdf-tabulka-eks-i.q.stvrt.r.2021.pdf

Súťažné podklady, výzvy, vysvetlenia, ostatné dokumenty